Címlap Pályázatok NTP KINCSKERESŐK (NTP-MOI-16-0025)


KINCSKERESŐK (NTP-MOI-16-0025)

KINCSKERESŐK

A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tehetséggondozó programja

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-MOI-16-0025


A programot kidolgozó és a foglalkozásvezető pedagógusok: Tagai Andrea és Pásztor Éva. A program a 2016-17-es tanévben valósult meg. Célja a képzőművészeti tehetségek felkutatása és szakmai fejlesztésük, erős oldalainak elmélyítése. A személyiségjegyek erősítése a tehetség kibontakoztatásának megtámogatásáért. A kétszeresen kivételes tanulók segítése, az alulteljesítés feltárása, azok kompenzálása. Stresszoldás. Kiemelt fejlesztési területek: kreativitás, önismeret, kifejezőerő, vizuális memória, belső látás, logika, térérzékelés, analízis-szintézis.

 

Komplex feladat feldolgozás során bővítettük a szakmai ismereteket. A tematika a képzőművészet kereteiben került feldolgozásra, korábbi gazdagítói programpárjaink továbbfejlesztéseként. A foglalkozásokat a tehetségfejlesztő pedagógus és a művésztanár együttesen vezette a nagyobb hatékonyság érdekében. A gyerekek nagyon élvezték a közös játékos gyakorlatokat és a rajzos feladatokat is. A képzőművészeti feladatokban is lehetőségük volt az egyéni fejlődésen túl a társas kapcsolatok alakítására is a csoport tevékenységekben, projektekben. A művészetek fejlesztő erejét használtuk. Vendégelőadók a mozgás, a zene-és színművészet területéről jöttek és izgalmas lehetőségeket nyújtottak a tanulók személyiségének és szakmai tudásának erősítésére. Teret adtunk a kiemelkedő tehetségeknek egyedi megoldásaik létrehozására. Mentortevékenységre serkentettük idősebb, tapasztaltabb tanulóinkat, akik szívesen kapcsolódtak a támogató tevékenységbe.

A program kezdetén tehetségdiagnosztikai vizsgálatot végeztünk. 15, a képzőművészet terén kiemelkedő tehetségígérettel foglalkoztunk program során.

Heti rendszerességgel valósítottunk meg foglalkozásokat, 2x 45 percben. Az első foglalkozást tehetséggondozó, míg a másodikat a képzőművész tanár vezette. Ennek megfelelően az egyiken a hangsúly a személyiség fejlesztése, a másik órán a szakirányú fejlesztés volt. Kiemelt fejlesztési területek voltak: énkép, önismeret, társas kapcsolatok, önkifejezés, kreativitás, koncentráció, kitartás, figyelem, memória, vizuális memória, alkotóerő. Három alkalommal a társművészeteket is megfigyeltük, melynek során vendégművészeket fogadtunk. Az érzékszervi fejlesztés fontos forrásai megismertetni őket a klasszikus és kortárs művészekkel. Tánc-szín- és zeneművész előadóink élménydús bemutatót tartottak számunkra.

A foglalkozásokon készített alkotásokból válogatva kiállítást készítettünk. Ezt a kiállítást a szülőkön és a résztvevő tanulókon kívül az iskola diákjai, a nevelők, és a meghívott vendégek is láthatták. A kiállítás nyilvános és egy hónapig látogatható volt. A megnyitón vendégül láttuk segítőinket a Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács képviseletében. A Tanács folyamatos szakmai támogatást nyújtott számunkra és tevékenységünket bemutathattuk szakmai rendezvényükön is, folytatva korábbi szakmai kapcsolatunkat. A kiállítás képanyagát, és magát a programot is bemutattuk a Tanács szakmai fórumán. A kiválogatott alkotások keresztmetszetét adták a program során végzett tevékenységnek, bemutatva a fejlesztés eredményességét. Elsősorban a fejlesztés legsikeresebb elemeit a kreativitás és önkifejezés, önismeret bemutatható elemeit válogattuk ki. A gyerekek nagyon büszkék voltak bemutatott munkáikra, és örömmel fogadták a dicséreteket. Önkénteseink (szülők, pedagógusok) a kirándulások mellet ennek a bemutatónak a létrejöttében segítettek a leginkább.

Gazdagító elemeket lazító programokat kapcsolunk a programba. Két kiegészítő programot tervezünk, egy egynapos és egy kétnapos tanulmányutat. Mindkettő élményekkel teli programmá vált. Nyíregyháza a kétnapos, Békéscsaba múzeumlátogatás az egynapos program. A szülőkkel aktív kapcsolatot tartottunk ezen programok kapcsán is. A pályázatnak köszönhetően a kirándulások és a foglalkozások is ingyenesek voltak a tanulók számára.

A két napos tanulmányút Nyíregyházán volt. A gyerekek nagy izgalommal készültek, hiszen többen közülük szociális helyzetük miatt nem tudnak ilyen helyekre eljutni. A kalandparkba mentünk elsőként, ahol a mozgásos élménnyel saját testük, kitartásuk, vállalkozói kedvük megismerése volt a cél. Aki ki merte próbálni az erejét élvezettel járta végig a pályákat. A bátortalanabbak pedig nekik szurkoltak. A skanzen a magyar népművészetet segít kézzel foghatóan megismerni, ide mentünk a nap második felében. A szálláshelyünk egy közeli lovastanya volt, mely hangulatával, no és testközeli és megsimogatható állataival új élményeket nyújtott. Másnap az állatkertben voltunk. Az állatkert az élővilággal, a természet formai szépségével gazdagított bennünket. Az egynapos kiránduláson a Munkácsy Mihály Múzeumot látogatunk meg és a belvárosban is tettünk egy sétát.  Mindkét alkalommal kiadós és ízletes élelemmel voltunk ellátva, amit különösen a hátrányosabb helyzetű gyerekek értékeltek.

A 60 órás programból 10 órát fordítottunk a diagnosztikára, a program elején és végén elosztva. Összegzésként elmondhatjuk, hogy terveinket megvalósítottuk. Valamint rendkívül kiemelkedő volt a kreativitás, az alkotóerő és az önismeret, önkifejezés fejlődése a program során.

A pályázat nagyon jelentős támogatást nyújtott, különösen a gazdagító programok megvalósításában. Örömmel terveztük, és vezettük a programot, lelkesedtünk a látható eredményekért. Szívet melengető volt látni a gyermekeket, ahogy kinyílnak, fejlődnek, érnek.

A komplex tehetségfejlesztő program nagyon hatékony volt, a későbbiekben is alkalmazzuk az itt megszerzett tapasztalatokat.

 

Tagai Andrea, Pásztor Éva