Címlap Dokumentumok


Dokumentumaink

 

A Tildy Zoltán Általános Iskola és A.M.I. Diák Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tildy Zoltán Általános Iskola és A.M.I. kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere

Alapdokumentum

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI RENDEZVÉNYEI, HAGYOMÁNYAI, A HELYI KULTÚRÁLIS ÉLETBEN VALÓ SZEREPVÁLLALÁSA

Az iskola nyitva tartása

Az iskola volt tanulóinak középiskolai tanulmányi eredményei a középiskolák által megküldött adatok alapján a 2013/2014. tanévben

A művészeti iskola tanuló és csoportszáma évfolyamonként 2007-08, 2017-18 években

Belső ellenőrzési terv 2017/18

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők végzettsége

Elérhetőségek

Engedélyezett művészeti csoportok 2017-18

Engedélyezett osztályok 2017-18

ÉVES MUNKATERV 2017/2018

Fegyelmi eljárás szabályai

Felvételi lehetőség, beiratkozás

Gyakornoki szabályzat

Gyermekvédelmi munkaterv 2017/18

Házi feladatról

Házirend

Kompetenciamérés eredmények 2012-től 2016-ig

Művészeti térítési díjak

Netfit eredmények 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 tanév!

Országos idegen nyelvi mérés eredményei

Országos kompetenciamérés eredményei

Önértékelési szabályzat

Pedagógiai program 2017/18

Pályakövetés 2016-2017

Szakmai alapdokumentum

SzMSz 2017/18

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

Tanórán kívüli foglalkozások

Tanulmányok alatti vizsgák, tantárgyak

Tanulók szociális helyzet és képesség szerint 2017-18

Tanuloletszam_alakulasa_lemorzsolodas 2012 2017

Vezetői ügyelet

Felső tagozat helyi tantervei:

Biológia 7-8

Ének- zene 5-8

Erkölcstan 5-8

Fizika 7-8

Földrajz 7-8

Hon- és népismeret 5

Idegen nyelv 5-8

Informatika 6-8

Kémia 7-8

Magyar irodalom 5

Magyar irodalom 6

Magyar irodalom 8

Magyar nyelv és irodalom 7

Magyar nyelvtan 5

Magyar nyelvtan 6

Magyar nyelvtan 8

Matematika

Osztályfőnöki

Rajz- és vizuális kultúra

Technika, életvitel és gyakorlat 1-8

Természetismeret 5

Természetismeret 6

Testnevelés 1-8

Történelem 5-8

Alsó tagozat

Idegen nyelv 4

Ének- zene 1-4

Etika 1-4

Környezetismeret 1-4

Magyar nyelv és irodalom 1-4

Matematika 1-4

Életvitel és gyakorlat 1-4

Testnevelés és sport, (úszás) 1-4

Tánc és mozgás 1-4

Sakkpalota

Vizuális kultúra

 

Alapfokú művészetoktatás

Zeneművészeti ág

Fúvós tanszak:

Helyi tanterv, fagott, fuvola, klarinét tantárgy tanításához

Helyi tanterv, furulya tantárgy tanításához

Helyi tanterv, furulya tantárgy tanításához, A/6, T/7, T/8, T/9, T/10 évfolyam részére

Zongora tanszak:

Helyi tanterv, zongora tantárgy tanításához

Helyi tanterv, zongora tantárgy tanításához

Táncművészeti ág

Társastánc szak:

Társastánc (kifutó program)

Társastánc (új program)

Képző- és iparművészeti ág

Képzőművészeti tanszak:

Helyi tanterv képzőművészet tanszak vizuális alapozó gyakorlatok, vizuális alkotó gyakorlat, grafika és festészet alapjai, grafika és festészet műhelygyakorlat, szobrászat és kerámia műhelygyakorlat népművészet, művészettörténet tantárgy tanításához az e/1-t/10. évfolyam számára

Helyi tanterv képzőművészet tanszak vizuális alapismeretek, rajz, festés, mintázás, festészet, grafika műhely előkészítő, festészet, grafika műhelygyakorlat, művészettörténet tantárgy tanításához az e/1-t/10. évfolyam számára

Szín- és bábművészeti ág

Színjáték tanszak:

Tanterv a a/6, t/7, t/8, t/9, t/10 osztályos (kifutó csoportok) színjáték-drámajáték tantárgy tanításához

Helyi tanterv dráma és színjáték tantárgy tanításához az a/5. évfolyam számára készült a 2011. évi NAT kerettantervek alapján

Kerettantervek:

Enyhe értelmi fogyatékosok számára:

Ének- zene 1-4.

Ének- zene 5-8.

Erkölcstan 1-4.

Erkölcstan 5-8.

Földrajz 5-8.

Hon- és népismeret 5-6.

Idegen nyelv 7-8.

Környezetismeret 1-4.

Magyar nyelv és irodalom 1-4.

Magyar nyelv és irodalom 5-8.

Matematika 1-4.

Matematika 5-8.

Osztályfőnöki 5-8.

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4.

Technika, életvitel és gyakorlat 5-8.

Természetismeret 5-8.

Testnevelés és sport 1-4.

Testnevelés és sport 5-8.

Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 5-8.

Vizuális kultúra 1-4.

Vizuális kultúra 5-8.

Középsúlyos értelmi fogyatékosok számára:

Ábrázolás- alakítás 1-8.

Ének- zene 1-8.

Játékra nevelés 1-4.

Kommunikáció 1-8.

Környezetismeret 5-8.

Mozgásnevelés 1-6.

Olvasás- írás 1-8.

Önkiszolgálás 1-2.

Számolás- mérés 1-8.

Társadalmi ismeretek 5-8.

Technika, életvitel és gyakorlat 3-8.

Testnevelés 7-8.