Címlap Vetélkedő


Erasmus vetélkedő

Iskolánkban az idegen nyelvi héten „Az Erasmus + országai” csapatversenyt hirdettünk, melyen minden osztályból egy négy fős csapat vett részt.

Előzetes feladatként, melyet a vetélkedőre kellett hozni ország-ismertető brosúra (több lapos kis könyv) készítése angol nyelven egy kisorsolt partnerországról.

Ezen túl a gyerekeknek fel kellett készülniük az országokból a következő témákban:

Főváros, nagyobb városok

Földrajzi jellemzők (hegyek, folyók, tavak,…)

Beszélt nyelv, zászló, pénznem

Étkezési szokások, ételek, italok

Népszokások, népviselet, néptánc, népzene

Ünnepek, történelmi események

Híres emberek, film, zene, művészetek

A vetélkedő során  a gyerekek az előzetesen elkészült tájékoztatókat az országokról, majd  a feladatok következtek.

Első feladatként képek alapján kellett felismerniük az országokat, majd  villámkérdésekre kellett válaszolniuk a megadott témákban, mely során számot adhattak arról, hogy mennyire készültek fel és ismerik partnerországainkat.

Ezt követően az országok címereit, zászlóit, pénznemét kellett beazonosítaniuk, majd egy keresztrejtvény kitölteniük.

A legkedveltebb feladat a partnerországok táncainak bemutatása és elsajátítása volt, amelyeket folytatni fognak a testnevelés órák keretén belül tartott tánc órákon.

 

In the course of the week of foreign languages a a competition called The Erasmus + its countries was announced at our school in which all the classes were represented by teams of four.

There was a pretask to bring a brochure /a booklet of a few pages/  to the competition presenting the chosen country in English.

Apart from that children had to get ready about the countries within the following topics:

The Capital and cities

Geographical features /mountains, rivers, lakes, etc.

Official language, national flag and currency

Eating customs, meals and drinks

Folk customs, costumes, dances and music

National holidays, historic events

Prominent people, films, music and arts

During the competition children handed in their booklets on the coutries, then they had their tasks to do.

As the first one they had to recognize the countries by pictures, then to answer random questions on the given topics during which they could prove how well they are prepared and know those countries.

After that they had to identify the countries’ coats of arms, flags and currencies and then to do a crossword.

The most popular task was presenting and learning dances of partner countries, which they will continue to learn at PE lessons.