Címlap A projekt leírása


A projekt leírása

 

Hozzunk létre egy egészséges Európát

A projekt leírása

A projekt létrehozásának fő célja egészséges szokások kialakítása, megelőzve a civilizációs betegségeket, mint a cukorbetegség, túlsúlyosság, helytelen testtartás. Meggyőződésünk, hogy tapasztalatszerzésen keresztül ezek elsajátítása sokkal hatékonyabb, mint olvasva, tanítva. A testnevelés órákon is igyekszünk a gyakorlatokat sokkal érdekesebbé, változatosabbá tenni zenén, táncon keresztül.

Foglalkozunk még a kulturális és nyelvi sokszínűséggel, köztük különbözőségek és hasonlóságok keresésével. Felhívjuk a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára.

A partneriskolák között jó gyakorlatokat, módszereket cserélünk, osztunk meg. Bemutatjuk oktatási rendszereinket.

Igyekszünk tanulóinkat a szükséges készségekkel ellátni, nagy figyelmet fordítunk az informatikai technológiák alkalmazására a projekt során.

Céljaink között szerepel még jó szokások kialakítása mindennapi életünk során sztereotípiák nélkül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ahogyan élünk, az tőlünk függ. Jó szokásokat igyekszünk kialakítani a mindennapi életben, rossz szokásokat megszüntetni. Az együttműködésbe bevonjuk a civil szervezeteket, a célcsoport nem csak a tanulók, hanem a helyi társadalom is. Bízunk abban, hogy az iskolában kialakított szokások befolyásolják majd a tanulók otthoni életét, a gyerekek jó példává válhatnak a szülők számára.

A résztvevő országok egyes területeken több tapasztalattal rendelkeznek mint a többi, így minden ország felelős egy területért.

Anglia- sporttevékenységek

Belgium-tevékenységek leírása

Franciaország-dráma

Magyarország- művészetek

Törökország-versenyek

Lengyelország-értékelés

 

Kommunikáció

A projekt során történő kommunikáció angol nyelven folyik. A partneriskolák javarészt interneten keresztül kommunikálnak.

Létrehozunk egy weboldalt. Negyedévente kiadunk egy kiadványt, összefoglalót „Az életem a saját választásom” címmel, amelyben egy összefoglaló szerepel a három hónap munkáiból (képek, fotók, érdekes információk)

Az információk cseréje e-mailen, telefonon, faxon történik, a koordinátoroknak két havonta összefoglalót kell küldeni a megvalósult tevékenységekről. Az év végén a koordinátori találkozón az iskolai koordinátorok értékelik az addig elvégzett munkát és megtervezik a következő év feladatait. A gyerekek elkezdik az idegen nyelvi kommunikációt egymással skype-on, facebookon, e-mailen keresztül.

A helyi társadalom a pályázati tevékenységekről és eredményekről a weboldalról, kiadványokból és a helyi médiából értesül.

A tanév kezdetén projekt ütemterv készül,  a megvalósítandó feladatokat az iskolai tananyagba is beépítjük.

Az együttműködés a felelősség megosztásán alapul. Minden iskola különböző feladatokért felelős. Az iskolák a találkozók előtt javaslatot tesznek a látogatás során tervezett programokra. Projekttalálkozót minden 3. hónapban tervezünk, ahol a megvalósított feladatokat, bemutatjuk, értékeljük. Meghatározzuk a következő negyedév feladatait, bemutatjuk oktatási rendszereinket, iskolánkat és azok hagyományait.

 

Milyen eredményei lesznek a programnak

A tanulók képessé válnak arra, hogy különbséget tegyenek az egészséges és egészségtelen ételek között, , kiszámolják a szükséges kalóriát és a BMI indexet, kezeljék a stresszes helyzeteket, példát nyújtsanak a felnőtteknek az egészséges életmód terén, és szükség elsősegélyben részesítsenek másokat.

Posztereket készítenek az egészséges és egészségtelen ételekről, különböző étkezési szokásokról (vegetariánus), brossúrákat készítenek a civilizációs betegségekről (elhízás, cukorbetegség). „Zöldség-és Gyümölcs Nap”-ot szervezünk, szakácskönyvet készítünk  egészséges és tipikus receptekkel a különböző országokból. A gyerekek verseket, történeteket írnak az egészséges étkezéssel kapcsolatosan, a biológia tanárok órákat tartanak az egészséges életmódról, matematika órán megtanulják a BMI index és a szükséges kalória kiszámolását. A tanulók előadáson vesznek részt a helyes testtartásról és a mozgás fontosságáról. A tanulók brossúrákat készítenek az elsősegélynyújtásról, minden ország DVD-t készít tipikus táncokról, projekt logo és himnusz készül egy népszerű dallamra.

Az iskolai tananyagba beépülnek e tevékenységek és több tantárgyban megjelennek.

Művészetek: poszterek, logo

Matematika: kalória és BMI index számolás

Testnevelés: különböző gyakorlatok elvégzése, játékok tanulása, tánc órák

Anyanyelv: versek zöldségekről, gyümölcsökről

Zene: projekt himnusz

Informatika: PP prezentációk, DVD prezentációk,

Angol: kommunikáció, feladatok elkészítése a pályázatban

 

A látogatások tervezett időpontjai:

Október 2015. Lengyelország

2016 január Finnország

2016 április Belgium

2016 Junius Anglia

2016 október Magyarország

2017 február Franciaország

2017 június Törökország

 

Résztvevők

A program legfontosabb résztvevői a gyerekek és a szülők. A gyerekek a faladatokat a tanárok segítségével végzik a feladat jellegétől függően (angol, informatika, zenetanár)

Posztereket, brossúrákat, kiadványokat készítenek a foglalkozásokon és otthon. A programok egyik fontos eleme az „az egészséges és színes étel” mely során egészséges és tipikus ételeket készítenek a gyerekek. A „Gyerünk érezzük jól magunkat program során különböző játékokat játszunk amelyek leírását, és felvételét bemutatjuk és megosztjuk a partnerországok között. A rendezvényekre meghívunk más oktatási intézményeket (óvoda) bemutatva és példát adva az egészséges életmódra. Kiállításokat készítünk.

Előkészületek

Ütemtervet készítünk a feladatokról és a látogatásokról. Az iskolai koordinátor kapcsolatba lép a projektbe bevont egyéb intézményekkel. Találkozó szervezése a tantestülettel a szülői szervezettel tájékoztatás céljából. iskolagyűlésen informáljuk a gyerekeket az elkövetkező programról lehetőséget nyújtva az abban való részt vételre. Egy projekt team létrehozása felelősökkel. Létrehozunk egy tanuló munkacsoportot minden iskolában, akik felelősek a faladatok elvégzéséért.  Kapcsolattartás a helyi médiával.

Projekt menedzsment

Minden ország saját maga felel az elnyert pályázati összegért. Egy kontrollcsoport alakul a költségvetés ellenőrzésére, melynek tagjai az igazgató, az iskola könyvelője, az iskolai koordinátor, a tantestület egy tagja,  és a szülői közösség képviselője.

A szükséges költségeket felmérjük az iskolákban, egy listát készítünk róla, mely változtatására negyedévenként van lehetőség. A számlák és a blokkok igazolják az összeg megfelelő felhasználását. A látogatásokhoz előzetes költségvetést kell készíteni, amelyhez szükséges az, hogy a szervező ország a megfelelő időben tájékoztatást adjon a várható költségekről.

Hogyan történik az értékelés az iskolákban?

A tanévet négy részre osztottuk, így egy terminus 3 hónapból áll. Egy hónap előkészületek, egy hónap megvalósulás, egy hónap az eredmények értékelése, információk cseréje.

A projekt három fő értékelési részt tartalmaz. Kérdőíveket készítünk a három célcsoportnak, melyek a következőek: szülők, tanulók és a tantestület tagjai. A kérdőíves felmérésre az első év elején, az első év végén és a projekt zárásakor kerül sor. Az értékelésért az iskolai koordinátorok felelnek, összegzést készítenek a kérdőívek válaszaiból. Az egész projekt értékeléséért a lengyel koordinátor iskola felel.

Tanulási, tanítási, gyakorlati tevékenységek

A látogatások során a gyerekek angol, matematika, természettudományok, testnevelés órákon fognak részt venni. Lehetőségük lesz tapasztalatokat szerezni a tanórákon és összehasonlítani azokat a saját iskoláikkal. Megtanulnak néhány  kifejezést a fogadó ország nyelvén, szavakat (köszönések, udvarias kifejezések).  Megismernek tipikus  sporttevékenységeket, és kipróbálják azokat.  Work-shopokon vesznek részt, ahol különféle feladatokat oldanak meg.

A tanárok megismerik a partneriskolák oktatási rendszereit, tanórákon vesznek részt, egyéb oktatási intézményeket látogatnak. Jó gyakorlatokat osztanak meg egymással, megbeszélik és értékelik a megvalósított feladatokat, eredményeket, megtárgyalják az elkövetkezendő teendőket.

 

Az eredmények megosztása és a projekt eredményeinek alkalmazása

Az eredmények megosztása főként írott és digitális változatban történik, de a tanulóink viselkedése, életstílusuk és kialakult egészséges szokásaik a legjobb példája a vállalt feladatok bemutatásának. Minden iskolában megalakult egy Erasmus csoport aki információt nyújt a projekt eredményeiről. Az iskolai koordinátor informálja a tantestületet, a szülői felelős a szülőket, a gyerek koordinátor a társait. Minden iskola előterében kialakítunk egy Erasmus területet ahol minden információt, eredményt közzéteszünk. Az aktuális események informálásáért és bemutatásáért az iskolai koordinátor a felelős. Az arra kijelölt személyek tartják a kapcsolatot a helyi médiával és intézményekkel

A fontosabb eseményekre meghívjuk a helyi médiát és a helyi városvezetés képviselőit, a helyi intézmények képviselőit.( óvoda, védőnői szolgálat, civil szervezetek)

Az eredményeket (DVD, PP prezentációk, fotók, brossúrák, felvételek az eseményekről, rajzok, poszterek) közzétesszük a közös projekt weboldalon, az iskolai weboldalon, az Etweening-en, és az EST adatbázison. A gyerekeket inspiráljuk arra, hogy blogot vezessenek a programról.

Így a programokról és az elért eredményekről mind helyi mind nemzetközi szinten is tájékoztatást adunk.

.